Zakład Inżynierii Środowiska "EKO-LAB" wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom od 15 lat  oferuje swoje usługi w zakresie rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami w jednostkach organizacyjnych. Ze względu na liczne zmiany, które ostatnio dokonały się w przepisach prawa wywiązanie się z obowiązków, jakie nakładają na jednostki organizacyjne nowe przepisy w zakresie ochrony

środowiska może być trudne.

 

Oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony środowiska , w tym konsulting w przypadku wystąpienia problemów.

 

 

Firma nasza dzięki fachowcom z wieloletnim doświadczeniem pracy w branży zapewnia rzetelne wykonanie usług zgodnie ze współczesną wiedzą i obowiązującymi przepisami prawa.

 

Misja  

Niezmiennie misja firmy to:"dostarczanie usług o najwyższej jakości w dobrej cenie, oraz czynny udział w upowszechnianiu wiedzy z dziedziny ochrony środowiska naturalnego".